บริษัท สเตนเลส สตีล เฟาน์ดรี้ จำกัด
18/3 หมู่ 9 ถ.เอกชัย ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-466588 โทรสาร.034-466589

STAINLESS STEEL FOUNDRY CO.,LTD.
18/3 Moo 9. Ekachai Rd., T .Nadee, A.Muang Samutsakorn, Samutsakorn 74000
Tel : 034-466588 Fax : 034-466589
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.